Prezentace

Septima

Analytická geometrie


Videoprezentace - výklad

Kvarta

Úlohy o společné práci
Kvadartická rovnice
Soustavy rovnic
Funkce s absolutní hodnotou

Oktáva

Geometrická posloupnost
Užití geometrické posloupnosti


Přiklady ke stažení

Goniometrické funkce
Shodná zobrazení
Pravděpodobnost
Úlohy o společné práci
Streometrie
Rovnice a nerovnice
Funkce
Přímá a nepřímá úměrnost
Stereometrie příklady
Analytická geometrie