Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

 

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

1. kolo po náhradním termínu

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

1. kolo po náhradním termínu

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

1. kolo

2. kolo

Výsledky talentové zkoušky (Po náhradním termínu)