Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

 

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola - talentová zkouška

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky