Mgr. Auliková Miroslava - zástupce ředitele matematika - fyzika
Mgr. Borkovcová Květuše český jazyk - dějepis
PhDr. Bretfeldová Hana PhD. matematika - fyzika
Mgr. Cabálková Darina anglický jazyk - německý jazyk
Mgr. Dragounová Jana matematika - chemie
Mgr. Fričová Gabriela výtvarná výchova - zeměpis
Mgr. Francouzová Markéta chemie - biologie
Mgr. Gábel David tělesná výchova - výchova ke zdraví
Mgr. Herzingerová Marie dějepis - výchova ke zdraví - výtvarná výchova
Mgr. Hrubešová Helena občanská výchova - základy společenských věd
Mgr. Humpoláková Karin
biologie - chemie
Mgr. Letochová Denisa
anglický jazyk - občanská výchova
Bc. Libichová Marie anglický jazyk - občanská výchova
Mgr. Marešová Michaela biologie - občanská výchova
Mgr. Nový Jiří hudební výchova
Mgr. Pátková Helena anglický jazyk
Mgr. Salačová Lucie
anglický jazyk - občanská výchova
Strašrybková Markéta anglický jazyk
Mgr. Sýkora Martin zeměpis - tělesná výchova
Mgr. Šroubková Dagmar český jazyk - německý jazyk
Mgr. Vacková Dagmar český jazyk - německý jazyk
Ing. Veverka Jaroslav informační a komunikační technologie
Mgr. Závodská Magdalena německý jazyk

 E - mail na vyučujícího je vždy ve formě příjmení(bez diakritiky)@gymbilina.cz
 
 
Třídní učitelé - školní rok 2023/2024
 
Třída Třídní učitel Zastupující TU
P.G Prima PhDr. H. Bretfeldová Bc. M. Libichová
S.G Sekunda Mgr. J. Dragounová Mgr. D. Letochová
T.G Tercie Mgr. K. Humpoláková Mgr. K. Borkovcová
K.G Kvarta Mgr. M. Francouzová Mgr. D. Cabálková
Q.G Kvinta Mgr H. Hrubešová Mgr. D. Gábel
X.G Sexta Mgr. G. Fričová M. Strašrybková
M.G Septima Mgr. D. Šroubková Mgr. M. Sýkora
O.G Oktáva Mgr. D. Vacková Mgr. M. Závodská