Bílinské gymnázium je od roku 2008 součástí Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace.

Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na libovolné vysoké škole a kvalitní jazyková příprava umožňuje pokračovat ve studiu i v zahraničí. Výuka na Podkrušnohorském gymnáziu probíhá ve třech formách - čtyřleté, osmileté studium a gymnázium se sportovní přípravou.

Na bílinském pracovišti v současné době běží osmileté studium.

K osmiletému studiu jsou přijímáni žáci jedenáctiletí, t.j. po absolvování 5. třídy ZŠ. Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Žáci studují od primy jeden světový jazyk, později (v současné době v tercii) přibírají druhý cizí jazyk. Ve vyšších ročnících osmiletého studia si též vybírají z volitelných předmětů. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Nechť je cílem studia moudrost."