Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:


Vyučující informatiky

kvalifikační předpoklady: dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., v platném znění

 

termín nástupu: 1. 9. 2018

 

Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2018.

 

Součástí přihlášky bude strukturovaný životopis, přehled dosavadní praxe, kopie dokladu o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

 

Podepsané přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte v obálkách nadepsaných „Výběrové řízení – učitel Informatiky“ na adresu:

 

Podkrušnohorské gymnázium, Most
Čsl. armády 1530
434 01 Most