Pan Michael Emmett, učitel z Newcastlu a dlouholetý přítel naší školy, zavítal opět do každé třídy našeho gymnázia. Nabídl možnost zeptat se na cokoliv, co zajímá naše studenty z britského prostředí a každodenního života na ostrovech.

Zájem o novinky ze sportu, politického života, změn po BREXITU a o novém králi byl mezi staršími studenty velký. Na oplátku se i oni pochlubili hostovi zajímavými místy naší vlasti a památkami UNESCO, alespoň nad mapou a obrázky, i úvahami o svých dalších plánech po maturitě. Mladší studenti se neostýchali popovídat o svých koníčcích, oblíbených filmech, sportu v Čechách nebo o svých rodinách.

Opět jsme my kantoři vyslechli chválu na úroveň výuky cizích jazyků i přátelské atmosféry v naší škole.

Dvanáct dní v Čechách pan Mike nestrávil jenom v Bílině. Učitelé angličtiny se střídavě ujali role hostitelů a zážitků ze zajímavých míst bylo pro hosta nespočet. Náš přítel navštívil Litoměřice, oblast chmele u Podbořan, Mšené Lázně, Peruc, zhlédl trénink jízdy na koni a vyšel čas i na komorní koncert v Praze.

Děkovný dopis z Anglie mluví o nezapomenutelných zážitcích. Také pro nás byla tato návštěva přínosem.