Ve čtvrtek 12. října 2023 se studenti primy zúčastnili exkurze do Městské knihovny v Bílině. Pro mnohé z nich to byla první cesta za knihou.

Paní knihovnice Jirásková měla pro budoucí návštěvníky připravený pěkný program. Studenti se dozvěděli, jakým způsobem si mohou půjčovat knihy a jaké literární žánry jim může knihovna nabídnout.

Dozvěděli se, že v prostorách knihovny se konají pro čtenáře zajímavé programy.

Na závěr čekalo studenty překvapení v podobě literární křížovky. Do soutěže se zapojili všichni. A byli úspěšní!

Návštěva se dětem líbila. Během celé přednášky studenti odpovídali na různé otázky, ale také měli mnoho dotazů.

Cílem této akce bylo získat další pravidelné návštěvníky, probudit v nich zájem o knihu.

 

Květuše Borkovcová