Ve dnech 6. - 8. října 2023 se konalo v České Kamenici krajské kolo ekologické olympiády. Zúčastnilo se i 6 studentek ze septimy, které si vyzkoušely plnění řady úkolů. Od poznávaček přírodnin, přes test znalostí až po tvorbu projektů - např. navrhnout hřiště s ekologickými prvky pro děti 1. stupně, návrhy, jak zamezit plýtvání s jídlem či najít v České Kamenici plochu a u ní vytvořit návrh na její revitalizaci.  Děvčata tak nasbírala řadu zkušeností, které se jim budou hodit nejen v ekologii.