Ve školním roce 2023/2024 mají žáci primy, sekundy a tercie možnost vyjet v měsíci červnu do školy v přírodě ve Šlovicích.

Termín: 21. – 27. června 2024

Cena pobytu za žáka: 5050,- Kč

V této ceně je zahrnuta doprava, ubytování, strava formou plné penze včetně pitného režimu, zajištění vychovatelů, zdravotní a noční dozor, program na odpolední a večerní dobu.

Prosíme o zaplacení zálohy 2000,- Kč do konce října 2023 na účet školy 336 455 0277/0100, jako variabilní symbol uveďte 216, do poznámky napište celé jméno dítěte. (Je možné uhradit i celou částku za pobyt v švp.)