Ve čtvrtek 21. září 2023 od 16:30 proběhnou úvodní třídní schůzky zákonných zástupců žáků sekundy až oktávy.