Byly oznámeny výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou:

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola - talentová zkouška