Žáci sekundy v rámci výuky matematiky vyráběli modely skutečných staveb podle měřítka. Využívali znalosti těles, zopakovali si zeměpis, matematické dovednosti, praktické využití práce s měřítkem i kreativní schopnosti. Některé modely by se bez přehánění vyrovnaly svou kvalitou a provedením i závěrečným pracím studentů střední průmyslové školy architektury.

Dalším projektem, tentokrát pro primu, se stala tvorba obrázků zobrazených v osové a středové souměrnosti. I zde mnozí žáci projevili značnou dávku kreativity a pečlivosti.