Důležité informace k organizaci odjezdu a pobytu ve školy v přírodě Hrachov:

Odjezd – pátek 23. června 2023, sraz ve 14,15 na parkovišti před hypermarketem  Albert:
Nábřeží 463, odjezd ve 14,45 
Příjezd – čtvrtek 29. června 2023 ve 12,45 – 13,15 parkoviště před hypermarketem Albert 

Adresa do švp: 
JMÉNO, PŘÍJMENÍ + TŘÍDA + MĚSTO
(Jana Nováková - sekunda Bílina) 
RS Star Line 
Svatý Jan – Hrachov č.e. 45 
Kamýk nad Vltavou 
262 63 

1. Dejte, prosím, vědět třídním učitelům
- případné dřívější odjezdy (např. z důvodu sportovního utkání) a pozdější příjezdy 
(je nutné mít s sebou všechny dokumenty: viz bod 2) 
- zdravotní problémy, které vyžadují pravidelné užívání léků (alergie, astma atd…) – léky předat u autobusu (podepsané) 
2. K autobusu přineste podepsané potvrzení o bezinfekčnosti – s datem v den odjezdu 23. 6. 2023, potvrzení od lékaře a kopii kartičky pojišťovny 
3. V švp se nebudeme učit – každé třídě bude přidělena učebna a děti si vezmou pomůcky dle požadavků třídní učitelky 
4. Seznam povinných a doporučených věcí ze strany organizátora školy v přírodě: 
Každé dítě musí mít povinně: boty na běhání (na míčové hry), nepromokavou obuv (holínky, outdoorová obuv, Goretex), pantofle (na přezutí do klubovny či na pokoj), nepromokavou bundu s kapucí (nebo pláštěnku), 2x oblečení vhodné na sport a hry v lese, a to na teplé i chladné počasí (trička, tepláky, svetr), oděv na spaní, láhev na pití (od 0.5 l do 1 litru), funkční baterku. (Nebude-li dítě něčím z výše uvedeného vybaveno, může se stát, že se proto nezúčastní některého z programů.) Další doporučené věci: kalhoty, triko s dlouhým rukávem nebo mikina, několik triček s krátkým rukávem, dostatek spodního prádla a ponožek, dostatek kapesníků, 2x teplé ponožky, ručník, toaletní potřeby (zejména mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby), repelent nebo jiný přípravek proti klíšťatům, psací potřeby, plátěný pytel na špinavé prádlo, příruční zavazadlo vhodné na výlety. Dětem, které jsou ubytovány ve srubech, doporučujeme vzít si s sebou vlastní spacák. 
5. Během pobytu se studenti řídí dle Řádu školy v přírodě
1. Řád školy v přírodě upravuje pravidla chování dětí (dále jen rekreantů) na škole v přírodě v rekreačním středisku Star Line v Hrachově, kterou pořádá Podkrušnohorské gymnázium spolu s firmou Star Line – školy v přírodě, s.r.o. Rekreanti jsou povinni tato pravidla chování respektovat. Za závažné nebo opakované porušení níže uvedených ustanovení může hlavní vychovatel spolu s vedoucím pobytu rozhodnout, že rekreanta z pobytu vyloučí, a to bez nároku na vrácení peněz uhrazených za pobyt.
2. Na pobytu se obracejí rekreanti se svými problémy v době od budíčku do přebírky dětí na svoji paní učitelku a po tuto dobu dbají výlučně jejích pokynů. V době od přebírky dětí do večerky se obracejí rekreanti se svými problémy a dotazy na svého vychovatele. Rekreanti jsou povinni v tomto denním časovém rozmezí respektovat pokyny svého vychovatele a pokyny hlavního vychovatele. Ev. výjimky z těchto pravidel budou rekreantům včas předem sděleny.
3. Rekreant je povinen respektovat denní program a denní režim, tedy zejména dodržovat časy a vykonávat činnosti těmito dokumenty stanovené.
4. Rekreant nesmí bez vědomí svého vychovatele opustit areál rekreačního střediska Star Line či místo, kde probíhá program. Pokud rekreant chce jít na marodku, do kiosku nebo do sprchy, měl by to nahlásit předem svému vychovateli. Dostane-li rekreant omluvenku, donese ji svému vychovateli (dopoledne učiteli).
5. Rekreant nesmí bez souhlasu hlavního vychovatele měnit místo svého ubytování ani jakkoli zasahovat do jeho zařízení. Zásahem se rozumí též stěhování nábytku, používání dek venku – na trávě apod. Zákaz manipulace s vybavením rekr. střediska se vztahuje i na ostatní prostory areálu (např. přemísťování plastových židlí). Vychovatel i noční hlídač disponují seznamy, ve kterých je uvedeno, kde které dítě bydlí. Změna na jednom srubu by inspirovala další zájemce. Navíc by bylo těžké některé nezbedníky vůbec najít. Byly by také problémy s bodováním pořádku i se zodpovědností za ev. škody na pokojích a srubech. Přenášením a stěhováním věcí dochází často k poškození vybavení střediska. 
6. Rekreant je povinen si udržovat pořádek na svém pokoji (chatce či srubu) a v jeho okolí. Na chodbě bungalovů se bude přezouvat a v botnících ponechávat veškeré boty určené „na ven“. Na závěr pobytu svůj pokoj (chatku) zamete a zbaví místnost a její okolí veškerých odpadků. Během pobytu rekreant dodržuje pořádek i mimo místo svého ubytování. Úklid je nutné vyžadovat z hygienických důvodů (kontroly příslušné hygieničky, prevence onemocnění) i kvůli snížení pravděpodobnosti ztrát věcí. Pořádek na pokojích/ srubech se denně boduje. Závěrečný úklid dětí je žádoucí. 
7. Na pokojích není vhodné jíst a pít. Návštěvy na cizích pokojích (na chatkách a srubech) bez souhlasu všech zde ubytovaných přítomných dětí jsou zakázány.
8. Rekreant je povinen dodržovat noční klid. V době nočního klidu by měl rekreant ležet ve své posteli na svém pokoji (ve své chatce, srubu), a to po tmě, tiše a převlečený do nočního oděvu. V případě jakýchkoli problémů během noci se může rekreant obracet na nočního hlídače nebo na zdravotníka. Po večerce není možné poslouchat nahlas hudbu, hlasitě se bavit a opouštět svůj pokoj nebo chatku. Za děti je zodpovědný noční hlídač, který uvítá dodržování těchto pravidel. Hříšníci, kteří ruší noční klid, jsou každý den nahlášeni hlavnímu vychovateli, který ve spolupráci s třídním učitelem rozhodne o jejich ev. potrestání.
9. V době programu i nočního klidu není dovoleno používat mobilní telefony. Mobilní telefony mohou děti používat v neprogramových částech dne (polední klid, osobní volno). 
10. Rekreant v době konání pobytu nesmí kouřit, konzumovat alkohol ani požívat jiné omamné látky. Zakázáno je také užívání či držení nebezpečných předmětů (pyrotechnika, nože apod.). Ev. zabavené věci budou odevzdány vedoucímu pobytu.
11. Rekreant nevynáší z jídelny nádobí (zejména hrnky a kuchyňské příbory). Ve společenských místnostech a na pokojích není žádoucí žvýkat žvýkačky. Vynášené nádobí se do jídelny často nevrací a povaluje se po celém středisku. Žvýkačky děti rády lepí na nábytek či hází na zem.
12. Rekreant se chová slušně, nesmí fyzicky ani psychicky napadat či obtěžovat ostatní osoby ve 
středisku i mimo něj. Rekreant se nesmí bez souhlasu svého vychovatele zdržovat ve společenských místnostech, u/v bazénu, u ohniště, na hřištích, u horolezecké stěny, na trampolínách nebo na houpačkách. Ve společenských místnostech dodržuje pravidla pro přezouvání. Vychovatelé za děti zodpovídají a musí tak vědět o jejich pohybu. Všemi prostředky se snažíme zabránit fyzické i slovní šikaně dětí.
13. Rekreant dbá na bezpečnost svou i ostatních osob ve středisku (nehoupe se na zábradlí, neleze do pokoje oknem apod.). Rekreantům není povoleno samostatně manipulovat s okny (ani se závěsy). Rekreant respektuje zákaz používání elektrospotřebičů i zákaz manipulace se zásuvkami i radiátory. Rekreanti dodržují pokyny, které jsou vyvěšeny v areálu střediska na zvláštních cedulích. Dodržováním těchto pravidel se snažíme předcházet možným úrazům. Zákaz manipulace s elektrospotřebiči vychází z platných právních předpisů. Manipulace s okny může být pro 
menší děti nebezpečná. 
14. Rekreant se chová ohleduplně k vybavení rekreačního střediska (např. nebouchá dveřmi, neskáče po posteli, neničí povlečení, pohybuje se po středisku po cestách /když může/, neplýtvá vodou atd.). Rekreant bere na vědomí, že uhradí škodu, kterou zaviněně způsobí (týká se především poškození vybavení střediska). Zaviněným způsobením škody se rozumí i opomenutí řádného nahlášení závady, která se nacházela v místě ubytování rekreanta před začátkem pobytu.
15. Provozovatel neručí za cennosti, které si děti na pobyt přivezou, pokud nejsou při příjezdu předány do jeho úschovy. Provozovatel neručí za věci, které nejsou zamčeny v učebnách nebo na ubikacích. Doporučujeme, aby si děti s sebou žádné dražší věci nebraly. K prevenci krádeží učitelé i vychovatelé zamykají dětské ubytovací prostory vždy, když jsou děti na programu či výuce. Rovněž učebny by měly být v nepřítomnosti dětí uzamčené.

pátek, 24 květen 2024 07:30

V týdnu od pondělí 20. do pátku 24. května probíhaly ústní maturitní zkoušky třídy Oktáva.G....

čtvrtek, 23 květen 2024 16:43

V pátek 17. 5. 2024 se naši sekundáni zúčastnili své první fyzikální olympiády ve Středisku...

středa, 15 květen 2024 11:17

Ředitel školy podle ustanovení § 60i a § 60j zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

úterý, 14 květen 2024 15:24

V úterý 14. května se třída sexta vydala do parku na Kyselku, kde pro ně byla nachystána ukázka...

úterý, 07 květen 2024 09:01

V prvním květnovém týdnu se na bílinském atletickém stadionu konaly tradiční školní závody Pohár...

pondělí, 29 duben 2024 09:33

Tentokrát se studenti naší školy dozvěděli čerstvé novinky z Velké Británie v polovině dubna, kdy...

středa, 24 duben 2024 17:51

Žáci sekundy zakončili bruslařskou sezónu. Bruslení v rámci hodin tělesné výchovy se u žáků stalo...

středa, 24 duben 2024 17:48

Minulý týden se mladší žáci zúčastnili okresního kola v minikopané v Krupce. Po postupu ze...

středa, 24 duben 2024 06:17

V pondělí 22. dubna se konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D, kterého se zúčastnil...

pondělí, 22 duben 2024 08:39

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 16:30 se konají třídní schůzky.

pondělí, 22 duben 2024 08:34

V sobotu 2. listopadu 2024 se bude konat další Voljbalový turnaj absolventů gymnázia.

úterý, 16 duben 2024 13:03

V úterý 16. 4. 2024 se třída sexta vydala do Domu dětí a mládeže v Teplicích, aby se seznámila se...

pátek, 12 duben 2024 12:41

Ve čtvrtek 11.4.2024 navštívily v mosteckém divadle také třídy tercie a kvarta divadelní...

čtvrtek, 11 duben 2024 12:08

Studenti kvinty a sexty vyjeli na exkurzi do Evropského Parlamentu....

pondělí, 25 březen 2024 15:52

Ve čtvrtek 21. 3. 2024 se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola matematické soutěže Adama...

pondělí, 25 březen 2024 15:46

Ve středu 20. března 2024 navštívily třídy tercie a kvarta Muzeum hygieny v Drážďanech, kde se...

středa, 20 březen 2024 11:19

Na světě nalezneme velmi málo literárních děl, která by nás provázela od dětského věku až do...

úterý, 19 březen 2024 12:48

V polovině března vyjela kvinta na svůj pobytový lyžařský výcvik na Klínovec. Jiná střediska v ČR...

pondělí, 18 březen 2024 14:26

Prosíme rodiče, kteří přihlásili svého syna/svou dceru do školy v přírodě Šlovice v termínu od 21....

pátek, 15 březen 2024 13:10

Ve středu 13. března 2024 se žáci septimy vydali do Prahy na exkurzi do Národního divadla. Pan...

pátek, 15 březen 2024 13:06

Dne 1. března 2024 navštívili studenti septimy a oktávy Městské divadlo v Mostě, aby zhlédli hru...

pondělí, 04 březen 2024 08:09

V pátek 1. 3. proběhlo okresní kolo chemické olympiády kategorie D v Mostě. Naše studentka Zuzana...

sobota, 02 březen 2024 21:03

Žáci bílinského gymnázia se ve čtvrtek 29. 2. 2024 zúčastnili okrskového finále basketbalu...

čtvrtek, 15 únor 2024 12:35

Nestává se často, že bychom na stránkách školy oznamovali vydání nové knížky. Vlastně se to ještě...

středa, 07 únor 2024 20:03

Ředitel školy ukončil hodnocení uchazečů při talentové zkoušce do oboru vzdělání 79-42-K/41...

úterý, 30 leden 2024 13:49

Třetí lednový týden se sekunda vypravila na svůj povinný lyžařský výcvik. Tradiční místo realizace...

pondělí, 29 leden 2024 08:40

Ředitel školy vyhlašuje podle § 59, 60 a 61 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

úterý, 09 leden 2024 14:02

Důležité informace: Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné...

středa, 03 leden 2024 14:16

Zahájení přípravného kurzu bude ve čtvrtek 11. 1. 2024 v 15:00 hodin v budově gymnázia v Bílině...

pondělí, 18 prosinec 2023 11:58

V pátek 15. prosince 2023 se výběr našich žáků zúčastnil druhého ročníku Vánoční laťky, kterou...

pondělí, 20 listopad 2023 12:29

Nabízíme přípravné kurzy pro uchazeče o studium. V Bílině budou probíhat kurzy pro žáky 5. tříd...

pondělí, 20 listopad 2023 07:46

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 se zúčastnily třídy prima a oktáva exkurze do Oblastního muzea v Mostě....

neděle, 19 listopad 2023 16:32

Ve čtvrtek 16. listopadu navštívily třídy tercie a kvarta v rámci zpestření výuky geologie štolu...

středa, 15 listopad 2023 15:26

V pondělí 13. listopadu zavítaly na naši školu studentky z VŠCHT, aby žákům a studentům ukázaly,...

úterý, 14 listopad 2023 14:32

V pondělí 13. listopadu a v úterý 14. 11. 2023 se chlapecké žákovské výběry zúčastnily okrskových...

sobota, 11 listopad 2023 18:16

Ve čtvrtek 16. listopadu od 16:30 se konají třídní schůzky.

sobota, 11 listopad 2023 18:13

Taneční Mackovi otevírají 4 kurzy pro mládež. Termín: září - prosinec 2024 12 večerů / pátek nebo...

sobota, 11 listopad 2023 16:52

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 proběhl na naší škole den otevřených dveří. Děkujeme všem, kteří se...

středa, 08 listopad 2023 08:04

Ne nadarmo se říká, že nejlepší věci jsou zadarmo a vznikají náhodně. Nejinak tomu bylo i při...

úterý, 31 říjen 2023 18:17

Pan Michael Emmett, učitel z Newcastlu a dlouholetý přítel naší školy, zavítal opět do každé třídy...

úterý, 31 říjen 2023 18:11

Ve středu 25. října 2023 se třídy kvinta a sexta účastnily exkurze do drážďanského Zwingeru, kde...

pátek, 27 říjen 2023 13:26

Naše dívky se dne 25. října zúčastnily okresního finále v přehazované. V obou kategoriích (6. - 7....

čtvrtek, 26 říjen 2023 10:06

Ve středu 25. října 2023 zavítali žáci tercie do botanické zahrady v Teplicích, kde si nejprve...

úterý, 24 říjen 2023 21:23

V úterý 24. října 2023 se studenti zeměpisných seminářů zúčastnili exkurze s názvem Přírodní a...

úterý, 24 říjen 2023 16:01

V pondělí 23. 10. zhlédli žáci kvinty až oktávy v Městském divadle v Bílině adaptaci několika...

pondělí, 23 říjen 2023 13:02

Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením...

čtvrtek, 19 říjen 2023 13:48

Naše žákyně se 17.10. 2023 zúčastnily okresního kola v basketbalu v Teplicích. Po bojovném výkonu...

pondělí, 16 říjen 2023 13:20

Ve čtvrtek 12. října 2023 se studenti primy zúčastnili exkurze do Městské knihovny v Bílině. Pro...

pondělí, 16 říjen 2023 05:53

Den po starším žactvu, 13. 10. 2023, se na krupském stadionu uskutečnilo okresní kolo atletického...

pátek, 13 říjen 2023 08:35

Ve čtvrtek 12. října 2023 se naši žáci se zúčastnili okresního kola atletického čtyřboje v Krupce....

středa, 11 říjen 2023 13:43

Ve dnech 6. - 8. října 2023 se konalo v České Kamenici krajské kolo ekologické olympiády....

středa, 04 říjen 2023 06:08

V pondělí 2. října 2023 se třídy septima a sexta vypravily do Městské knihovny v Bílině. Byla tam...

pondělí, 25 září 2023 19:19

V pátek 22. září se na bílinském náměstí konala akce Den s energií. Zapojili se do ní i studenti...

pondělí, 25 září 2023 16:00

Ve školním roce 2023/2024 mají žáci primy, sekundy a tercie možnost vyjet v měsíci červnu do školy...

pondělí, 25 září 2023 07:16

Ve čtvrtek 21. září studenti sekundy a tercie Podkrušnohorského gymnázia v Bílině navštívili...

pátek, 22 září 2023 12:54

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,...

středa, 20 září 2023 06:26

19. září se na bílinském atletickém stadionu konal tradiční závod středoškolských týmů -...

neděle, 17 září 2023 10:33

Ve čtvrtek 21. září 2023 od 16:30 proběhnou úvodní třídní schůzky zákonných zástupců žáků sekundy...

středa, 13 září 2023 13:28

Tak nám to začalo! Pro skupinu studentů z kvinty, sexty a septimy odstartoval nový školní rok za...

čtvrtek, 31 srpen 2023 08:13

Přírodovědně-turistický oddíl Bílinské sojky nabízí členství žákům, zejména se jedná o žáky...

středa, 30 srpen 2023 09:38

Byly oznámeny výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se...

pondělí, 07 srpen 2023 10:48

Ředitel školy vyhlašuje podle § 59, § 60 a § 62 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

středa, 28 červen 2023 12:45

Byly oznámeny výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/81 gymnázium...

středa, 28 červen 2023 10:16

Žáci sekundy v rámci výuky matematiky vyráběli modely skutečných staveb podle měřítka. Využívali...

úterý, 20 červen 2023 16:39

Žáci kvarty se v úterý 20. června 2023 zúčastnili přednášky o první pomoci. Dozvěděli se spoustu...

středa, 14 červen 2023 13:47

Důležité informace k organizaci odjezdu a pobytu ve školy v přírodě Hrachov: Odjezd – pátek 23....

středa, 07 červen 2023 12:12

Ředitel školy vyhlašuje podle § 59, § 60 a § 61 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

úterý, 30 květen 2023 12:44

Ve středu 24. 5. třída kvarta navštívila Doly Bílina. Exkurze do hnědouhelného dolu se skládala z...

úterý, 30 květen 2023 09:15

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 od 16:00 proběhnou informační schůzky se zákonnými zástupci žáků nově...

sobota, 20 květen 2023 16:24

Od úterý 16. do pátku 19. května 2023 probíhaly maturitní zkoušky třídy Oktáva.G. Slavnostní...

čtvrtek, 18 květen 2023 13:06

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu do oborů vzdělávání: 79-41-K/81...

středa, 17 květen 2023 06:19

Termín: 23. - 29. 6. 2023 Dokumenty, které budou rodiče odevzdávat u autobusu v den odjezdu do švp...

pondělí, 15 květen 2023 07:44

Od úterý 16. 5. do pátku 19. 5. 2023 bude výuka probíhat podle náhradního rozvrhu hodin. Své...

čtvrtek, 11 květen 2023 18:49

Ve středu 10. května vyrazila třída tercie na přírodovědnou exkurzi do rozkvetlého Českého...

úterý, 02 květen 2023 19:02

Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

úterý, 02 květen 2023 13:38

Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

úterý, 18 duben 2023 07:59

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 16:30 hodin proběhnou třídní schůzky.

sobota, 15 duben 2023 12:38

Ve středu 12. dubna navštívili žáci sexty a sekundy Terezín. Společně s průvodcem si prohlédli...

pátek, 07 duben 2023 10:47

Uchazečům, kterým byla na základě jejich dle ustanovení § 20 odst. 4 školského zákona prominuta...

pondělí, 27 březen 2023 15:51

V rámci výuky biologie se žáci primy vydali do Zooparku Chomutov. Nejprve navštívili novou...

pondělí, 27 březen 2023 15:44

Předposlední březnový týden bývá tradičně vyhrazen pro konání lyžařského výcviku kvinty. I letos...

čtvrtek, 23 březen 2023 08:21

Žáci sekundy se v rámci výuky biologie zúčastnili prohlídky expozice plazů a ptáků, která se...

středa, 22 březen 2023 10:41

V pátek 17. 3. se na naší škole slavil Den svatého Patrika. Tradiční irský svátek jsme slavili,...

středa, 22 březen 2023 10:25

V posledním únorovém dni žáci třídy X.G a další zájemci o astronomii navštívili hvězdárnu v...

středa, 15 březen 2023 13:15

Informace o doplatku za pobyt ve škole v přírodě Hrachov Termín: 23. – 29. června 2023 Cena celého...

pondělí, 20 únor 2023 09:40

Druhý únorový týden využila sekunda pro realizaci svého povinného lyžařského kurzu. Místem konání...

sobota, 28 leden 2023 07:37

Ředitel školy vyhlašuje podle § 59, § 60 a § 61 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

pátek, 27 leden 2023 10:13

Aktuální nabídka pro budoucí uchazeče o osmileté studium

středa, 25 leden 2023 13:16

Ředitel školy podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

pátek, 13 leden 2023 11:28

Zahájení přípravného kurzu bude ve čtvrtek 19. 1. 2023 v 15:00 hodin v budově gymnázia v Bílině...

čtvrtek, 12 leden 2023 08:30

Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace stanoví v souladu s ustanovením §...

sobota, 17 prosinec 2022 17:32

V pátek 16. prosince se výběr našich žáků zúčastnil prvního ročníku výškařského mítinku Vánoční...

čtvrtek, 15 prosinec 2022 11:09

Studenti kvinty v rámci základů společenských věd vytvářeli fiktivní vlastní státy. Třída se...

čtvrtek, 08 prosinec 2022 08:22

Když máme cestu do Krupky, vždycky nás čeká nějaké sportovní klání. Ve středu 7. prosince 2022 se...

čtvrtek, 01 prosinec 2022 07:58

V pátek 25. listopadu proběhlo okrskové kolo ve florbale starších žákyň. Naše děvčata si bojovným...

středa, 23 listopad 2022 19:18

Ve čtvrtek 24. listopadu od 16:30 proběhnou třídní schůzky.

středa, 23 listopad 2022 18:12

Dne 16.11.2022 navštívily třídy tercie a kvarta Národní galerii v Praze, konkrétně sbírku...

středa, 23 listopad 2022 18:06

V úterý 15.listopadu 2022 studenti kvinty absolvovali komentovanou prohlídku stáčírny minerálních...

úterý, 15 listopad 2022 10:30

V okrskovém kole naše děvčata čekaly soupeřky ze ZŠ Za Chlumem a ze ZŠ Aléská. Zvítězit se nám...

pátek, 11 listopad 2022 09:41

Ve středu 9. 11. navštívili žáci tercie a kvarty Elektrárnu Ledvice. Nejprve byli seznámeni s...

úterý, 08 listopad 2022 09:40

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,...

čtvrtek, 27 říjen 2022 10:05

Studenti a učitelé Podkrušnohorského gymnázia v Bílině Vás zvou ve středu 9. listopadu 2022 na Den...

sobota, 22 říjen 2022 11:48

Co říkáte vašemu novému králi? Jaký fotbalový tým je zrovna v Británii nejlepší? Kolika jazyky...

pátek, 21 říjen 2022 09:45

Vážení rodiče, ředitel školy stanovil v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb....

čtvrtek, 20 říjen 2022 13:42

Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením...

čtvrtek, 06 říjen 2022 05:53

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 navštívili naši primáni bílinskou knihovnu. Paní knihovnice je provedla...

úterý, 27 září 2022 08:44

Studenti vyšších ročníků bílinského gymnázia si prodloužili své prázdniny díky pětidennímu...

středa, 21 září 2022 14:12

I v letošním roce si naši studenti připravili zajímavé chemické i fyzikální pokusy pro veřejnost,...

úterý, 20 září 2022 14:31

Koncem srpna se i v letošním roce vydala oktáva bílinského gymnázia zažít kousek dobrodružství....

úterý, 06 září 2022 10:49

Ve čtvrtek 8. září 2022 od 16:30 proběhnou úvodní třídní schůzky.

středa, 31 srpen 2022 08:20

Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

čtvrtek, 25 srpen 2022 08:02

Ředitel školy vyhlašuje podle § 59, § 60 a § 62 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

pondělí, 08 srpen 2022 10:14

Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvkové organizace stanovil v souladu s § 2 odst. 7...

pátek, 29 červenec 2022 07:26

Vzhledem k rozvoji digitálních technologií došlo v nedávné době ke změnám rámcových vzdělávacích...

pátek, 03 červen 2022 10:17

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 16:00 proběhnou informační schůzky se zákonnými zástupci žáků nově...

čtvrtek, 02 červen 2022 07:26

Ve středu 1. 6. se třída sekunda vydala do DDM Teplice, aby navázala na teoreticky probírané učivo...

pondělí, 30 květen 2022 14:00

Od 1. 6. 2022 se mění ceny ISIC karet:

čtvrtek, 26 květen 2022 05:40

Ve středu 25. května 2022 proběhlo na bílinské radnici slavnostní předávání maturitních...

úterý, 24 květen 2022 13:57

V úterý 24. května jsme šli na vycházku s ornitology, kterou nám zařídila paní profesorka...

pondělí, 23 květen 2022 07:23

V úterý 10. května studenti sexty a septimy Podkrušnohorského gymnázia v Bílině strávili celé...

středa, 18 květen 2022 17:25

V rámci výuky českého jazyka si ukrajinští studenti prohlédli bílinskou radnici. Obřadní síň i...

středa, 18 květen 2022 08:02

Byly oznámeny výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu.

pondělí, 16 květen 2022 07:30

V pondělí 16. května 2022 byly slavnostně zahájeny ústní maturitní zkoušky třídy Oktáva.G....

neděle, 15 květen 2022 05:58

Od pondělí 16. 5. do čtvrtka 19. 5. 2022 bude výuka probíhat podle náhradního rozvrhu hodin.

čtvrtek, 12 květen 2022 05:25

V úterý 10. května 2022 se v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje uskutečnilo...

úterý, 10 květen 2022 10:35

V pátek 6. května, tedy v den výzvy No Backpack Day v naší škole, se zpátky na „střední“, aspoň na...

pátek, 06 květen 2022 12:06

Do školy bez tašek a batohů? Také to jde. Nápad ze sociálních sítí NO BACKPACK DAY převzali i naši...

pondělí, 02 květen 2022 14:04

Ředitel školy oznámil výsledky přijímacího řízení do oborů: 79-41-K/81 gymnázium (osmileté...

pondělí, 04 duben 2022 12:53

Kam po maturitě? V rámci podpory a pomoci studentům při rozhodování v otázkách dalšího vzdělávání,...

středa, 30 březen 2022 16:10

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 16:30 proběhnou třídní schůzky.

pondělí, 14 březen 2022 15:38

Na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání byl zveřejněn Průvodce přípravou na...

čtvrtek, 10 březen 2022 07:48

Ředitel školy vydal pokyn: Podmínky provozu školy v období od 14. 3. 2022 - pokyny a informace pro...

pátek, 04 březen 2022 11:12

Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace stanovil v souladu s § 2 odst. 7...

středa, 16 únor 2022 09:22

Ředitel školy vydal pokyn - Podmínky provozu školy v období od 21. února 2021 - pokyny a informace...

středa, 02 únor 2022 10:00

Dne 3. února 2022 měl na Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem proběhnout Festival otevřených...

pondělí, 31 leden 2022 22:05

Třída Kvarta.G se bude učit distančně podle následujícího rozvrhu:

pondělí, 31 leden 2022 21:21

Vážení rodiče, ve třídě K. G byl pozitivně PCR testován spolužák, který byl ve škole naposledy v...

pátek, 28 leden 2022 13:00

Ředitel školy vydal pokyn - Podmínky provozu školy v období od 31. 1. 2022 - Pokyny a informace...

úterý, 25 leden 2022 11:52

Ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do prvního ročníku...

úterý, 25 leden 2022 11:48

Ředitel školy oznamuje výsledky talentové zkoušky do oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se...

čtvrtek, 20 leden 2022 13:37

Vzhledem ke komplikované epidemiologické situaci ve škole a rozhodnutím KHS o nařízení karantén...

úterý, 18 leden 2022 18:05

Přípravný kurz pro budoucí uchazeče o osmileté studium, žáky pátých tříd ZŠ, bude zahájen ve...

pátek, 14 leden 2022 12:21

Ředitel školy vydal pokyn k organizaci výuky od 17. 1. 2022 - Pokyny a informace pro žáky a...

pátek, 31 prosinec 2021 19:38

Ředitel školy vydal pokyn k organizaci výuky od 3. 1. 2022 - Informace pro žáky a zákonné zástupce.

pondělí, 27 prosinec 2021 12:27

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se současnou hygienickou situací nařídilo Mimořádné...

úterý, 14 prosinec 2021 11:54

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se Den otevřených dveří, který měl proběhnout 21....

úterý, 07 prosinec 2021 18:42

V tomto školním roce proběhla v naší škole celková rekonstrukce elektroinstalace a v jejím rámci...

středa, 01 prosinec 2021 14:16

S paní profesorkou Hrubešovou jsme 25. 11. 2021 sázeli krokusy na počest Židů. Krokusy jsme...

čtvrtek, 18 listopad 2021 12:27

Ředitel školy vydal pokyn k podmínkám provozu školy v období 22. 11. – 3. 12. 2021.

čtvrtek, 18 listopad 2021 12:27

Ředitel školy vydal pokyn k podmínkám provozu školy v období 6. 12. 2021.

čtvrtek, 11 listopad 2021 12:53

Vážení rodiče, vzhledem k nárůstu počtu karanténních opatření KHS ve třídě Prima G bude tato od...

pondělí, 25 říjen 2021 07:38

Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením...

čtvrtek, 21 říjen 2021 07:35

Vážení rodiče, ředitel školy stanovil v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb....

středa, 20 říjen 2021 12:15

Ve dnech 10.-11.10. se uskutečnila expedice směsice osmi studentů z několika tříd, kteří si plnili...

středa, 13 říjen 2021 22:04

Hned první zářijový týden se vydala naše bílinská oktáva na vodácký kurz na Vltavu. Mnozí byli na...

středa, 29 září 2021 18:22

Dne 20.9. se na gymnáziu uskutečnily studentské volby, kde se mohli účastnit žáci nad 15 let....

úterý, 21 září 2021 16:42

Ve čtvrtek 16. září 2021 bylo na Krajském úřadě v Ústí nad Labem podepsáno Memorandum o spolupráci...

pátek, 17 září 2021 13:20

Ředitel školy stanovil v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,...

čtvrtek, 09 září 2021 17:08

Zveřejňujeme další důležité informace k odjezdu do ŠVP Hrachov a organizace Školy v přírodě.

čtvrtek, 02 září 2021 05:14

Vzhledem k aktuálnímu stavu připravenosti budovy školy v rámci probíhající rekonstrukce...

středa, 01 září 2021 15:48

Termín školy v přírodě: 17. – 24. září 2021. Dokumenty, které budou rodiče odevzdávat u autobusu v...

pátek, 27 srpen 2021 15:08

S ohledem na probíhající rekonstrukci elektroinstalace celé budovy bude probíhat začátek školního...

pátek, 27 srpen 2021 12:27

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se současnou hygienickou situací nařídilo Mimořádné...

pondělí, 28 červen 2021 18:23

Z důvodu rekonstrukce elektrických a datových rozvodů ve škole nebude během prázdnin fungovat...

pátek, 25 červen 2021 13:28

Z důvodu rekonstrukce elektrických a datových rozvodů v budově školy nepoběží během prázdnin...

čtvrtek, 24 červen 2021 10:39

V období od dubna do konce května se někteří studenti naší školy zapojili do projektu VÚKIN -...

úterý, 22 červen 2021 06:23

Ředitel školy podle ustanovení § 60d až e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

úterý, 15 červen 2021 18:37

V pátek 11. června 2021 proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům oktávy. Z...

pondělí, 14 červen 2021 13:35

Ve středu 16. června 2021 od 16:00 proběhne informační třídní schůzka pro zákonné zástupce...

pondělí, 14 červen 2021 08:56

Výsledky přijímací zkoušky do oboru vzdělání 79-41-K/81 - gymnázium (osmileté studium) byly...

pátek, 04 červen 2021 09:58

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do prvního ročníku...

úterý, 01 červen 2021 13:03

Zákonní zástupci budoucích studentů mohou vyplněnou žádost o vydání karty spolu s podepsanou...

pátek, 28 květen 2021 10:57

Prezenční výuka ve všech třídách, v pondělí 31. 5. bude výuka zahájena v 8:10 antigenním...

pátek, 21 květen 2021 08:56

Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

pátek, 21 květen 2021 07:23

Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

čtvrtek, 20 květen 2021 17:54

Od 24. 5. 2021 se všechny třídy budou učit prezenčně. Pokyn ředitele školy Rozvrhy tříd Rozvrhy...

středa, 19 květen 2021 12:31

Bylo zveřejněno předběžné pořadí uchazečů o studium v oborech vzdělávání 79-41-K/81 gymnázium...

středa, 19 květen 2021 12:19

Vážení rodiče, ve školním roce 2021/2022 mají žáci tříd prima, sekunda a tercie možnost vyjet v...

středa, 19 květen 2021 07:41

Desatero pro maturanty Organizace didaktických testů - Pokyn ředitele školy Podmínky provozu školy...

středa, 19 květen 2021 07:28

Ředitel školy podle ustanovení § 60e odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,...

čtvrtek, 13 květen 2021 06:55

V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka ve třídách tercie a kvarta....

neděle, 09 květen 2021 09:02

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám....

středa, 05 květen 2021 13:10

Ředitel školy na základě opatření MZ ČR stanovil pokyn k organizaci výuky od 10. 5. 2021. Rozvrhy...

neděle, 02 květen 2021 08:19

V souvislosti s vývojem epidemické situace v ČR a s ohledem na distanční vzdělávání žáků...

středa, 31 březen 2021 07:50

Na základě opatření MZČR bude přítomnost na přijímací zkoušce umožněna uchazeči po předložení...

úterý, 30 březen 2021 20:59

V období od 1. dubna až do 31. května se koná jarní přírodovědecká výzva pro školy a veřejnost...

úterý, 30 březen 2021 11:10

Škola se v měsíci březnu plně zapojila do projektu DofE alias Cena vévody z Edinburghu. Tato cena...

pondělí, 22 březen 2021 21:11

Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace stanovil v souladu s § 2 odst. 7...

pátek, 05 březen 2021 12:13

V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2021 č. j.: MSMT-43073/2020-3, oddíl IV,...

středa, 24 únor 2021 10:46

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně pořádá od 8. do 12. března 2021...

úterý, 16 únor 2021 07:06

Bílinské pracoviště Podkrušnohorského gymnázia Most má termín jarních prázdnin podle okresu...

pondělí, 15 únor 2021 16:16

Část vysokých škol a fakult uzavírá přihlášky ke studiu již k 28. únoru 2021. Z českých vysokých...

čtvrtek, 04 únor 2021 11:18

Vzhledem k trvající epidemiologické situaci, opatřením vlády ČR a na základě doporučení MŠMT...

úterý, 02 únor 2021 18:08

Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na společnou část maturitní zkoušky převedla Česká...

pondělí, 01 únor 2021 20:29

Bylo zveřejněno Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro...

pátek, 29 leden 2021 20:25

V sobotu 6. února 2021 od 9 do 16 hodin proběhne Online Den Otevřených Dveří Univerzity Jana...

pondělí, 25 leden 2021 10:54

Ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do prvního ročníku...

čtvrtek, 14 leden 2021 09:35

Ředitel školy oznamuje výsledky talentové zkoušky do oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se...

úterý, 12 leden 2021 20:06

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání proběhne letos v on-line formě. První...

středa, 30 prosinec 2020 12:10

Výuka od 11. ledna 2021 bude i nadále probíhat ve všech třídách distanční formou, rozvrh zůstává...