Ředitel školy vyhlašuje podle § 59, § 60 a § 61 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání

do prvního ročníku Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace – PRACOVIŠTĚ BÍLINA ve školním roce 2023/2024 pro obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) - forma vzdělávání - denní

Celé znění