Ve středu 24. 5. třída kvarta navštívila Doly Bílina. Exkurze do hnědouhelného dolu se skládala z několika zastávek. Na místě, odkud je výhled na celý lom, jsme se dozvěděli, jakým způsobem hnědé uhlí vznikalo, jaká je historie tohoto konkrétního dolu, jak fungují práce a jaké jsou postupy při získávání nerostné suroviny.
Poté jsme se přesunuli až na dno těžební jámy, a ocitli se tak na jednom z nejnižších míst v ČR. Prohlédli jsme si velkorypadla a pásové dopravníky. 
Následně jsme se pomocí šachetních vozidel přesunuli ke geologickým vrtným soupravám, které zkoumají podloží. Na dalším stanovišti jsme pomocí geologických kladívek odkrývali otisky pravěkých rostlin. Závěr exkurze poté směřoval na zrekultivovaná území, kde již předchozí těžba není nijak patrná.
Poděkování za exkurzi patří Ing. Karlu Machovi, který pro nás exkurzi zajistil a po celou dobu nás provázel.