Ve čtvrtek 8. 6. 2023 od 16:00 proběhnou informační schůzky se zákonnými zástupci žáků nově přijatých do primy a do kvinty.