Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu do oborů vzdělávání:

79-41-K/81 gymnázium (osmileté studium)

79-41-K/41 gymnázium (čtyřleté studium)