Od úterý 16. 5. do pátku 19. 5. 2023 bude výuka probíhat podle náhradního rozvrhu hodin. Své rozvrhy najdete v elektronické žákovské knížce. Výuka bude od 1. do 5. vyučovací hodiny, až na výjimky se třídy nebudou dělit na skupiny a stěhovat se.
Během ústních maturitních zkoušek nebude v provozu školní zvonek.

 

Út

St

Čt

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

PRIMA

 

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

 

M

HV

TV

Inf

Bi

M

Bi

Aj

D

OV

Čj/Pek

Čj/Pek

Čj

M

Aj

M

VZ

M

Čj

 

 

Dr

No

Ga

Ve

Hp

Dr

Hp

Li

He

Li

Sb

Sb

Sb

Dr

Li

Dr

Ga

Dr

Sb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vt

Vt

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKUNDA

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

 

 

HV

Čj

Bi

Aj

Aj

Ov

Ikt

D

Bi

M

F

TV

Aj

VZ

Aj

Z

Bi

Aj

Čj

 

 

No

Bo

Hp

Sl

Sl

Sl

Ve

He

Hp

Dr

Au

Ga

Sl

Sl

Sl

Sy

Hp

Sl

Bo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCIE

 

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

 

 

TV

Čj

Aj

Ch

M

M

VV

ZSV

Čj

M

Ch

Aj

Nj

Bi

TV

M

D

Čj

Aj

 

 

Ga

Va

Sl

Fz

Au

Au

He

Hr

Va

Au

Fz

Sl

Za

Fz

Ga

Au

Bo

Va

Sl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVARTA

 

36

36

36

36

36

36

36

36/12

36/12

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

 

 

Čj

M

D

Nj

Ov

Bi

AJ

M/Ikt

M/Ikt

Čj

Aj

D

M

TV

Čj

Bi

Ch

Aj

SP

 

 

Hr

Dr

Bo

Za

Hr

Hp

Sl

Dr/Ve

Dr//Ve

Hr

Sl

Bo

Dr

Ga

Hr

Hp

Fz

Li

Hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVINTA

 

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

 

 

Čj

Nj

HV

Aj

Čj

Nj

D

Čj

Aj

Aj

M

Bi

F

Ikt

Ch

Čj

Aj

TV

M

 

 

Sb

Sb

No

St

Sb

Sb

Bo

Sb

Sl

St

Dr

Fz

Au

Ve

Hp

Sb

Sl

Ga

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA

 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

10

10

10

10

10

10

10

10

 

 

Ch

ZSV

Čj

TV

Ch

D

ZSV

Aj

Bi

Čj

ZSV

Ikt

Ikt

Nj

Čj

Bi

Z

Nj

TV

 

 

Hp

Hr

Sb

Ga

Fz

He

Hr

St

Fz

Sb

Hr

Ve

Ve

Sb

Sb

Fz

Sy

Sb

Ga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIMA

 

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

 

 

Nj

Nj

ZSV

Aj

Aj

Ch

NJ

Nj

Aj

TV

TV

M

Čj

Nj

Ch

ZSV

M

Z

Čj

 

 

Za

Za

Hr

Li

Li

Fz

Za

Va

Li

Ga

Ga

Dr

Va

Za

Fz

Hr

Dr

Sy

Va