Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů pro přijímací zkoušky do oboru vzdělání 79-41-K/81  gymnázium (osmileté studium)

Oznámení o výsledku přijímacího řízení.