Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů pro přijímací zkoušky do oboru vzdělání 79-41-K/41  gymnázium (čtyřleté studium) a 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou.

Oznámení o výsledku přijímacího řízení:

79-41-K/41  gymnázium (čtyřleté studium)

79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou