Uchazečům, kterým byla na základě jejich dle ustanovení § 20 odst. 4 školského zákona prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, stanovil ředitel školy pro ověření znalosti českého jazyka nezbytné pro vzdělávání v oboru 79-41- K/41 gymnázium (čtyřleté studium) rozhovor před zkušební komisí.