V posledním únorovém dni žáci třídy X.G a další zájemci o astronomii navštívili hvězdárnu v Teplicích. Zde vyslechli přednášku, která se věnovala zejména Slunci - jeho rozměrům, hmotnosti, chemickému složení, teplotě a termojaderným reakcím, které na něm probíhají. Vzhledem k tomu, že byly dobré pozorovací podmínky, bylo možné pozorovat Sluce a sluneční skvrny přímo na hvězdárně dvěma obrovskými dalekohledy. V další části exkurze jsme se dozvěděli zajímavosti o vývoji hvězd a o planetách sluneční soustavy. Byli jsme upozorněni na aktuální jev, který je možno pozorovat na obloze - konjunkci Venuše a Jupitera. Někteří z nás svoje pozorování zdokumentovali.