Informace o doplatku za pobyt ve škole v přírodě Hrachov

Termín: 23. – 29. června 2023

Cena celého pobytu: 4580,- Kč

Rodiče, kteří přihlásili svého syna/svou dceru do školy v přírodě Hrachov a již zaplatili zálohu ve výši 1500,- Kč v říjnu 2022, žádáme o uhrazení doplatku ve výši 3080,- Kč na účet školy do 30. dubna 2023.

Číslo účtu: 3364550277/0100

Variabilní symbol: 226

Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno studenta/studentky.

Rodičů, kteří zaplatili celou částku za pobyt již v říjnu 2022, se tento doplatek netýká.