Ředitel školy podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů při
talentové zkoušce do oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou a oznamuje celkové
výsledky talentové zkoušky (po náhradním termínu)