Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace stanoví v souladu s ustanovením § 60c odst. 3 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, náhradní teremín talentové zkoušky do oboru vzdělávání 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU náhradní termín na středu 25. ledna 2023.

Celé znění