Vzhledem k rozvoji digitálních technologií došlo v nedávné době ke změnám rámcových vzdělávacích programů v oblasti informatiky. Pro zajištění kvalitní výuky bylo potřeba dovybavit naši školu robotickými stavebnicemi a dalšími pomůckami. Díky dotaci města Bíliny ve výši 400.000,- korun jsme mohli pořídit všechny potřebné pomůcky v odpovídajících počtech a zkvalitnit tak podmínky pro vzdělávání našich žáků. Dlouhodobá spolupráce s městem Bílina a jeho podpora naší školy je zásadní pro rozvoj tohoto pracoviště a díky ní i v současnosti držíme krok s rychle se měnícími nároky na úroveň vybavení škol. Za podporu naší školy městu Bílina vřele děkujeme.