Ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 16:00 proběhnou informační schůzky se zákonnými zástupci žáků nově přijatých do primy.