Od 1. 6. 2022 se mění ceny ISIC karet:

Nový průkaz  350,- Kč
Prodloužení platnosti průkazu 250,- Kč
Duplikát z ostatních důvodů 100,- Kč
Duplikát z důvodu pochybení na straně školy 50,- Kč
Duplikát z důvodu vadného čipu 0,- Kč

 

Informace

Informační povinnost

Ceník od 1. 6. 2022

Žádost