V úterý 10. května studenti sexty a septimy Podkrušnohorského gymnázia v Bílině strávili celé dopoledne v areálu bílinského psiště a jeho okolí v Žižkově údolí se 4. brigádou rychlého nasazení obrany národa. Ta ve spolupráci se Spolkem psí školy v Bílině pro ně připravila interaktivní dopoledne. Za zdařilou akci patří poděkování především paní Renatě Vítové, která celou akci zprostředkovala.