Od pondělí 16. 5. do čtvrtka 19. 5. 2022 bude výuka probíhat podle náhradního rozvrhu hodin.

  Po Út St Čt
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PRIMA   30 30 30 30 30 30 30 30 30 12 30 30 30 12 30 30 30 30 30
  HV M Čj F Čj Čj D Tv Tv Pek-1 VZ Aj D Pek-2 Inf Bi Čj Aj F
  No Au Bo Br Bo Bo Hz Ga Ga Vt Sl Sl Hz Vt Ve Fz Bo Sl Br
                                       
SEKUNDA   22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
  Čj HV M D M DV F Čj VV Bi Čj Vz M Aj F Čj Z Tv Aj
  Va No Au Bo Au No Br Va Hz Fz Va Hz Au Sl Br Va Sy Ga Sl
                                       
TERCIE   36 36 36 36 12 36 36 36 12 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
  Aj Čj Aj Nj Dt-1 F Hv Čj Dt-2 Aj VV D Aj Bi TV TV Aj Ch Nj
  Li Hr Sl Va Ve Br No Hr Ve Sl Hz Bo Li Hp Ga Ga Pa Fz Va
                                       
KVARTA   32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 12
  Aj D HV TV HV M Aj OV Aj IKt d Aj SP Nj OV Aj Aj Čj Nj Ikt h
  Sl Bo No Ga No Au Sl Li Sl Ve Li Hr Sb Li Li Sl Sb Sb Ve
                                       
KVINTA   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  Ikt Aj Čj TV M Z Nj Aj Nj Bi Bi Aj M D Z M Aj M TV
  Ve Li Sb Sy Br Sy Sb St Za Hp Hp Li Br Hz Sy Br Li Br Ga
                                       
SEXTA   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  D Z Čj Nj Ch Tv Čj NJ Aj Čj M Bi Bi Nj Čj Nj Ch  Aj D
  Bo Sy Va Za Fz Ga Va Za Li Va Au Hp Hp Za Va Za Fz Li Bo
                                       
SEPTIMA   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  Z Pa M Aj Nj Aj Čj M M Z M Nj ZV F Čj Čj Nj D Aj
  Sy Aj Br Li Va Li Bo Br Br Sy Br Sb Hr Br Bo Bo Va Bo St
                                       

V době maturit se třídy nedělí na skupiny (jen výjimečně).

Své rozvrhy a případné změny najdete v elektronické žákovské knížce.