Kam po maturitě?

V rámci podpory a pomoci studentům při rozhodování v otázkách dalšího vzdělávání, profesní přípravy a následné volby zaměstnání nastínil člen Speciální pořádkové skupiny Ústeckého kraje pprap. Michael Lasslop na setkání s oktavány během středečního dopoledne 30. března.

Studentům vysvětlil, co je podstatou práce Speciální pořádkové skupiny, jaká jsou její pozitiva, ale i negativa a odpověděl na všechny zvědavé otázky studentů. Celá přednáška byla doplněna prezentací s fotografiemi z akcí a praktickými ukázkami technického vybavení a výzbroje, kterou si studenti mohli vyzkoušet.