Ředitel školy oznámil výsledky přijímacího řízení do oborů:

79-41-K/81 gymnázium (osmileté studium)

79-41-K/41 gymnázium (čtyřleté studium)

79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou