Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace stanovil v souladu s § 2 odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jarní termín ústních povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.