Ředitel školy vydal pokyn - Podmínky provozu školy v období od 21. února 2021 - pokyny a informace pro žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy.