Dne 3. února 2022 měl na Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem proběhnout Festival otevřených dveří pro zájemce o studium ze středních škol. Bohužel dnes nám SČVAK oznámil, že z důvodů havárie na vodovodním řadu bude v tento den přerušena dodávka pitné vody. Celá akce se tedy z hygienických důvodů přesouvá na 24. února 2022. Velmi Vás prosím o zprostředkování této informace žákům Vaší školy, aby nejezdili zítra zbytečně. Velice se omlouvám za nastalé komplikace, ale bohužel jiné řešení není v tuto chvíli možné. V dokonalé úctě   

Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA
Děkan Pedagogické fakulty UJEP
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

https://www.pf.ujep.cz/cs/29355/presun-data-konani-festivalu-otevrenych-dveri-pf-ujep

https://www.pf.ujep.cz/cs/