Třída Kvarta.G se bude učit distančně podle následujícího rozvrhu:

Hodiny označené DisV (zelené) budou probíhat online v prostředí MS Teams
Hodiny označené SamS (žluté) proběhnou formou samostudia (zadané úkoly)