Vážení rodiče,

ve třídě K. G byl pozitivně PCR testován spolužák, který byl ve škole naposledy v pondělí 31. 1. 2022. Podle opatření MZČR a pokynu MŠMT se třída přesouvá do karantény, která bude trvat do 5. 2. 2022 včetně. Karanténní opatření se netýkají žáků, kteří v posledních 30 dnech onemocnění COVID 19 prodělali a současně u nich uplynula pětidenní izolace. Třída se po zbytek týdne bude vzdělávat distančně. Rozvrh distanční výuky bude zveřejněn na webu školy. Žáci přijdou po jarních prázdninách v pondělí 14. 2. 2022 do školy a budou testováni obvyklý způsobem. Žádám Vás, abyste zvýšenou měrou kontrolovali zdravotní stav svých dětí a v případě příznaků respiračních onemocnění je v pondělí nechali raději doma a šli s nimi na PCR test. Do oznámení výsledku PCR testu je prosím do školy neposílejte. Naším cílem je udržet třídu při prezenční výuce. Předem děkuji za vstřícnost a přeji hezký zbytek dne.

S pozdravem

 

Mgr. Karel Vacek
ředitel školy