Ředitel školy vydal pokyn - Podmínky provozu školy v období od 31. 1. 2022 - Pokyny a informace pro žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy.