Ředitel školy oznamuje výsledky talentové zkoušky do oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou.