Vzhledem ke komplikované epidemiologické situaci ve škole a rozhodnutím KHS o nařízení karantén třídám (P.G, S.G a K.G) a prakticky všem vyučujícím jsme nuceni převést výuku v pátek dne 21. 1. 2022 do režimu distanční výuky. Výuka bude probíhat v plném rozsahu bez tělesné výchovy.

Karanténní opatření budou trvat do soboty 22. 1. 2022 a škola se vrátí do běžného režimu pro všechny v pondělí 24. 1. 2022, kdy budou žáci pravidelně testováni na přítomnost Covid 19.

Předem děkujeme za vstřícnost a pochopení a věříme v klidný návrat k prezenční výuce.