Přípravný kurz pro budoucí uchazeče o osmileté studium, žáky pátých tříd ZŠ, bude zahájen ve čtvrtek 20. 1. 2022 v 15:00 hodin v budově gymnázia v Bílině (Břežánská 9). Budova bude zpřístupněna od 14:45.

Setkání budou probíhat prezenční formou v rozsahu 2 x 45 minut (+15 min. přestávka), kdy se střídá matematika a český jazyk. Zahájení bude vždy 15:00 a ukončení v 16:45. Veškeré pracovní materiály budou žákům poskytnuty, potřebují pouze psací a rýsovací potřeby.

V souvislosti s dlouhodobou distanční výukou rozšiřujeme původně avizovaných pět setkání na deset (cena kurzu se nemění) a to v následujících termínech:

20. 1. 27. 1. 3. 2. 17. 2. 3. 3.
10. 3. 17. 3. 24. 3. 31. 3. 7. 4.

(V období jarních prázdnin okresu Teplice a okresu Most se setkání neuskuteční.)

Žáci budou z kapacitních a zejména epidemiologických důvodů rozděleni do dvou učeben (při vstupu do budovy budou uvedeni do příslušné učebny).

Prosíme všechny žáky o dodržování epidemiologických opatření dle nařízení MŠMT (dezinfekce při vstupu do budovy, používání ochranných prostředků, dodržování rozestupů).

Kurzu se účastní pouze žák, který prošel AG testováním v příslušné základní škole nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.