Ředitel školy vydal pokyn k organizaci výuky od 17. 1. 2022 - Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce.