Ředitel školy vydal pokyn k organizaci výuky od 3. 1. 2022 - Informace pro žáky a zákonné zástupce.