Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se současnou hygienickou situací nařídilo Mimořádné opatření.