V tomto školním roce proběhla v naší škole celková rekonstrukce elektroinstalace a v jejím rámci díky podpoře města Bíliny také dlouho plánovaná modernizace centra výpočetní techniky. Díky dotaci města Bíliny ve výši 400.000,- korun jsme mohli kompletně obnovit jeho vybavení výpočetní technikou, žákovským nábytkem a zásadně tak zkvalitnit podmínky pro vzdělávání našich žáků. Dlouhodobá spolupráce s městem Bílina a jeho podpora naší školy je zásadní pro rozvoj tohoto pracoviště a díky ní i v současnosti držíme krok s rychle se měnícími nároky na úroveň vybavení škol. Za podporu naší školy městu Bílina vřele děkujeme.