Ředitel školy vydal pokyn k podmínkám provozu školy v období 6. 12. 2021.