Ředitel školy vydal pokyn k podmínkám provozu školy v období 22. 11. – 3. 12. 2021.