Vážení rodiče,
vzhledem k nárůstu počtu karanténních opatření KHS ve třídě Prima G bude tato od pátku 12. 11. 2021 převedena do režimu distanční výuky, která bude trvat minimálně do 16.11. 2021 včetně. Ve čtvrtek 18. 11. 2021 se žáci budou moci vrátit k prezenční výuce. Podmínkou návratu bude negativní PCR test, který nebude starší 3 dnů. Ve dnech 12. - 16. 11. 2021 se žáci budou vzdělávat distančně dle rozvrhu, který bude zveřejněn na webu školy. Označené hodiny budou realizovány on-line v prostředí MS Teams. Ostatní hodiny rozvrhu budou vyučovány asynchronně - zadáním úkolů. Věřím, že tuto situaci žáci zvládnou a přeji jim co nejrychlejší návrat k prezenční výuce.
S pozdravem

Mgr. Karel Vacek
ředitel školy

 

Rozvrh hodin

Hodiny označené jako DisV (distanční výuka) budou realizovány online v prostředí MS Teams, ostatní hodiny - označené jako SamS (samostudium) proběhnou zadáním úkolů.