Vážení rodiče,
ředitel školy stanovil v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, z provozně organizačních důvodů 2 volné dny (ředitelské volno) v termínu 25. 10. a 26. 10. 2021.

Na 27. 10. a 29. 10. 2021 připadají podzimní prázdniny.