Ve čtvrtek 16. září 2021 bylo na Krajském úřadě v Ústí nad Labem podepsáno Memorandum o spolupráci mezi DofE (Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu pro mladé lidi), Podkrušnohorským gymnáziem a krajem jako naším zřizovatelem. Slavnostního podpisu se za naši školu zúčastnil ředitel školy Mgr. Karel Vacek.

Jedná se jak o morální podporu účastníků DofE, tak i o finanční podporu pro každou instituci zřizovanou krajem, která je aktivně do programu zapojena.
A to naše škola od loňského školního roku je. Osobní aktivity v seberozvoji žáků - účastníků DofE - probíhají - jak na Gymnáziu v Mostě, tak i v Bílině.
Zájemci o tento program najdou informace na webu školy, nástěnkách či na webu DofE.

Projekt DofE pro mladé a odvážné

https://www.dofe.cz/

https://www.facebook.com/dofeczech

https://www.youtube.com/user/DofEAwardCZ

 

Mgr. Jitka Ježková
Mgr. Michaela Marešová